42 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
21 Doplnění preference BUS na SSZ s detekcí
Organizace a regulace dopravy

V roce 2015 bylo vybaveno cca 100 SSZ …

22 Odstranění vybraných SSZ
Organizace a regulace dopravy

Vypnutí nebo odstranění SSZ s negativními vlivy pro výraznou většinu …

23 Zásady projektování preference TRAM, BUS na SSZ
Organizace a regulace dopravy

Vypracování obecného návodu pro projektování preference MHD na SSZ (HW …

24 Fyzické oddělování tramvajových tratí
Organizace a regulace dopravy

Pokračování realizace betonových oddělovacích tvarovek, či jiných segragačních opatření …

25 Doplnění preference tramvají na SSZ s detekcí
Organizace a regulace dopravy

Dovybavení světelných signalizačních zařízení, která jsou opatřena HW …

26 Systémové vyhodnocení kvality provozu VHD
Organizace a regulace dopravy

Opatření zahrnuje vyvinutí a nastavení systému pravidelného vyhodnocování kvality …

27 Systémové vypínání SSZ ve večerních a nočních hodinách
Organizace a regulace dopravy

Předmětem opatření je koncepční příprava a následná realizace systémového …

28 Vývoj multiagentního a adaptivního řízení dopravy
Organizace a regulace dopravy

Světelně signalizační zařízení jsou řízena na základě předem vytvořených …

29 Vytvoření pracovní pozice Specialista pro nákladní dopravu
Organizace a regulace dopravy

Vytvoření pracovní pozice „Specialista pro nákladní dopravu“ pro …

30 Preference BUS na křižovatkách se SSZ
Organizace a regulace dopravy

Plošné vybavení všech křižovatek řízených SSZ na území HMP …

31 Preferenční osy VHD v Praze
Organizace a regulace dopravy

Předmětem opatření je realizace komplexní preferenčních opatření (efektivní …

32 Rozvoj zón placeného stání
Organizace a regulace dopravy

V letech 2016 až 2017 proběhla reforma zón …

33 Pražský mýtný systém, realizace
Organizace a regulace dopravy

Na základě závěrů opatření „Pražský mýtný systém, studie“ …

34 Pražský mýtný systém, studie
Organizace a regulace dopravy

V letech 2008 – 2010 byly studijně ověřovány …

35 Program na realizaci prostorových preferenčních opatření SčK
Organizace a regulace dopravy

Program navrhování a realizace preferenčních opatření, zejména prostorových, na území …

36 Koordinace návrhů preference VHD ve Středočeském kraji
Organizace a regulace dopravy

Nastavení procesů a koordinace přípravy a realizace preferenčních opatření na území …

37 Preference na SSZ v SčK – vozidla
Organizace a regulace dopravy

Projekt představuje nákup a instalaci zařízení do autobusů, které …

38 Preference na SSZ v SčK – řadiče a dopravní řešení
Organizace a regulace dopravy

Předmětem opatření je pasportizace SSZ na území Středočeského kraje, …

39 Koncepce preference VHD ve Středočeském kraji
Organizace a regulace dopravy

Koncepční dokument Středočeského kraje pro oblast preference VHD …

40 Legislativa pro preferenci VHD
Organizace a regulace dopravy

Návrh úprav právních a technických norem (zejména Zákona č. 361/2000 …