32 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
21 Automaty na jízdenky (na území Středočeského kraje)
Multimodální cestování

Předmětem projektu je instalace samoobslužných prodejních kiosků na vybrané …

22 Zastávkový informační systém Středočeský kraj
Multimodální cestování

Předmětem projektu je zavedení zastávkových informačních prvků (sloupků, …

23 Strategie podpory alternativních pohonů
Multimodální cestování

Opatření předpokládá nastavení strategie rozvoje dobíjecích míst v Praze …

24 Jednotný systém odbavení cestujících v PID – MOS
Multimodální cestování

Pražská integrovaná doprava vytváří jednotný přestupní tarifní systém, …

25 Provozní koncept P+R v Praze a Středočeském kraji
Multimodální cestování

Cílem provozního konceptu záchytných parkovišť P+R je navržení jednotného …

26 Aplikace PID lítačka
Multimodální cestování

Předmětem opatření je vyvinutí, dodávka a implementace aplikace pro …

27 Definice přestupních bodů v síti PID
Multimodální cestování

Definice přestupních bodů v rámci sítě PID je důležitá …

28 Vyžadování uplatňování Standardu zastávek PID po ŘSD a SŽDC
Multimodální cestování

Opatření zahrnuje společný  požadavek  hl.  m.  Prahy  a  …

29 Rozvoj systému sdílení automobilů
Multimodální cestování

Tento nástroj předpokládá podporu sdílené individuální automobilové dopravy. …

30 Právní a technické normy pro zastávky VHD
Multimodální cestování

Změna právních a technických norem (zejména Zákon č. 361/2000 Sb., …

31 Výstavba parkovišť typu B+R
Multimodální cestování

Návaznost na spolupráci s IPR, DPP, kdy byly vybrány vhodné …

32 Kompetence při správě zastávek a přestupních bodů PID
Multimodální cestování

Opatření zahrnuje vyjasnění kompetencí při správě zastávek a přestupních bodů …