Back to News

V pražském CAMPu se diskutovalo o SEA

19. December 2018

IMG_20181212_150532

Veřejné projednání studie o dopadech koncepce Plánu mobility na životní prostředí navštívily desítky lidí.

V Centru architektury a městského plánování (CAMP) ve Vyšehradské ulici v Praze 2 se minulou středu setkaly desítky zástupců veřejnosti, aby se tvůrců Plánu udržitelné mobility pro Prahu a okolí, ale i zhotovitele SEA ptali na konkrétní výstupy studie. Na úvod seznámil projektový manažer Ing. Daniel Šesták přítomné s obsahem dokumentu Návrh a následně Mgr. Pavla Dušková, zástupkyně zpracovatele SEA ze společnosti EIA servis s. r. o. seznámila přítomné s postupem vyhodnocení a samozřejmě s výsledky posouzení vlivů koncepce na životní prostředí. Následovala dvouhodinová diskuze, během které zazněly otázky na téma přeshraniční přesah, regulace individuální automobilové dopravy zejména prostřednictvím mýta, snižování počtu parkovacích míst a rozšiřování ZPS, ale třeba i to, zda bylo při posouzení SEA zohledněno pořadí realizace opatření s vlivem na životní prostředí. Úplný zápis z diskuze včetně odpovědí naleznete zde.

Děkujeme všem, kdo se setkání zúčastnili a upozorňjeme, že připomínkami se v následujících týdnech budeme zaobírat, odkaz naleznete zde.