Aktuality

11.5. 2018

Výstava k plánu mobility o budoucnosti dopravy

Výstava Plán udržitelné mobility Prahy a okolí nabídne návštěvníkům pohled do budoucnosti dopravy v metropolitní oblasti a koncepční dokument tak získá reálné obrysy. Lidé se díky expozici na konkrétních případech dozvědí, jak se bude v následujících letech vyvíjet doprava v metropoli a nejbližším okolí. 

9.4. 2018

Co říkají indexy o kolonách ve městech

Kolony jsou pro řidiče nevítanou událostí v silničním provozu. Pokud se zaměříme na velká města, nejsme na tom v České republice z pohledu nejnovějších srovnání vůbec špatně. Na druhou stranu vždy je co zlepšovat. I to je jeden z důvodů, proč připravujeme Plán udržitelné mobility Prahy a okolí.

19.3. 2018

Řídící rada projednala připomínky

Více než stovku připomínek k pracovnímu konceptu Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí dnes projednala řídící rada projektu. Přišly od Technické správy komunikací, ROPID, Středočeského kraje, Odboru strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy, Operátora ICT a Odboru ochrany prostředí MHMP.

27.2. 2018

Vídeň úspěšně sází na MHD

Vídeň v roce 2012 zlevnila ceny předplatného na městskou hromadnou dopravu. Musela sice kvůli tomu investovat miliony eur navíc, ale rozhodnutí již pět let nese ovoce. Rok od roku totiž v hlavním městě Rakouska klesá podíl dopravy autem a stoupá podíl pěší či hromadné dopravy. 

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plánu bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu