Aktuality

10.4. 2019

Získali jsme stanovisko SEA

Posledním krokem před tím, než bude Plán udržitelné mobility Prahy a okolí s výhledem do roku 2030 předložen pražským zastupitelům k finálnímu schválení, je posouzení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, na základě kterého jsme obdrželi kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí.

15.3. 2019

Zúčastnili jsme se workshopu plánů mobility

Zástupce pracovní skupiny P+ měl příležitost zúčastnit se unikátního workshopu v německém Kolíně nad Rýnem. Tématem setkání byly nové možnosti a směry při tvorbě individuálních plánů mobility v evropských městech.

27.2. 2019

Adam Scheinherr: P+ je nejvýznamnější dokument

Adam Scheinherr nahradil po loňských komunálních volbách na postu náměstka pražského primátora pro dopravu Petra Dolínka. Jaké jsou jeho pracovní priority a kam kterým směrem se podle něj pražská doprava ubírá, se dočtete v rozhovoru.

28.1. 2019

Evropská soutěž plánů mobility

Evropská komise již od roku 2012 pravidelně vyhlašuje soutěž městských plánů udržitelné mobility, tzv. SUMP Award. Podporuje tím tvorbu plánů udržitelné mobility a řešení problémů v dopravě napříč evropskými městy a inspiruje další města příklady dobré praxe.

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plánu bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu