Aktuality

20.9. 2018

Navštivte stánek P+ na Dni bez aut 2018

Již tuto sobotu 22. září vyvrcholí od 10.00 hodin v pražské Křižíkově ulici Evropský týden mobility, a to akcí Den bez aut. Téma letošního roku zní Mix and Move. Jak už sám název napovídá, program se zaměří na pohyb v rámci města nejen osobními vozidly.  

6.9. 2018

Koncept dokumentu P+ Návrh schválen

V poslední aktualitě jsme vás informovali, že musíme ještě trochu poladit hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) a že jsme lehce upravili harmonogram. Navíc jsme přišli s řešením, že do zářijového zastupitelstva předložíme prozatím koncept dokumentu P+ Návrh.

17.8. 2018

Změna harmonogramu kvůli hodnocení SEA

Ačkoliv jsme dokument P+ Návrh předložili k posouzení vlivu koncepce na životní prostředí podle harmonogramu, nepodařilo se podle něj vše stihnout. P+ Návrh je totiž první plán mobility, který přesahuje hranice jednoho kraje. Proto se hodnocení SEA předkládá na Ministerstvo životního prostředí. 

14.7. 2018

Jak jsme dělali výstavu plánu mobility

Výstava plánu mobility je za námi a přichází čas rekapitulace, poděkování a také dodržení slibu, který jsme vám dali. Proto jsme připravili dokument, který obsahuje nejen souhrnné informace o výstavě P+, ale také odpovědi na vaše dotazy. Jak si členové pracovní skupiny s některými zvlášť pichlavými dotazy poradili?

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plánu bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu