Aktuality

31.1. 2018

Plán mobility se opírá o Metropolitní plán

Metropolitní plán je nový územní plán hlavního města Prahy pro následující dekádu, který má nahradit ten předchozí z roku 1999. Kromě toho se připravuje i plán mobility. Jak spolu tyto dva dokumenty souvisí?

19.12. 2017

Jak udělat Brno mobilnější

Podle nových směrnic EU musejí mít větší města členských států vypracovaný plán mobility s výhledem do roku 2050. Brno však začalo na takovém plánu pracovat již v roce 2014, ještě než tato povinnost vznikla. Je tedy napřed a můžeme se od něj ledacos naučit.

27.11. 2017

Jak pokračuje dopravní ladění ostatních měst?

Během letních prázdnin jsme vás prostřednictvím našeho webu informovali o tom, v jaké fázi jsou mimopražské plány udržitelné mobility a jaká úskalí tamní „ladění“ dopravy provází. V této aktualitě jsme se rozhodli na to navázat a přiblížit vám situaci v několika dalších městech.

13.11. 2017

Operátor ICT novým partnerem projektu P+

Moderní informační a odbavovací systém, dobíjecí místa pro elektromobily, preference ekologických pohonů vozidel nebo také sdílená elektromobilita, to jsou témata, na která se v projektu Polaď Prahu zaměří městská společnost Operátor ICT, a. s. (OICT).

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plánu bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu