Aktuality

17.8. 2018

Změna harmonogramu kvůli hodnocení SEA

Ačkoliv jsme dokument P+ Návrh předložili k posouzení vlivu koncepce na životní prostředí podle harmonogramu, nepodařilo se podle něj vše stihnout. P+ Návrh je totiž první plán mobility, který přesahuje hranice jednoho kraje. Proto se hodnocení SEA předkládá na Ministerstvo životního prostředí. 

14.8. 2018

Jak jsme dělali výstavu plánu mobility

Výstava plánu mobility je za námi a přichází čas rekapitulace, poděkování a také dodržení slibu, který jsme vám dali. Proto jsme připravili dokument, který obsahuje nejen souhrnné informace o výstavě P+, ale také odpovědi na vaše dotazy. Jak si členové pracovní skupiny s některými zvlášť pichlavými dotazy poradili?

11.6. 2018

Představení konkrétních opatření Návrhu P+

Výstava Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí se pomalu blíží do finále. Proto neváhejte a v úterý 12. června přijďte od 18.00 na poslední ze série plánovaných přednášek, kdy představíme konkrétní návrhy opatření formou prezentace PechaKucha. Polaďte Prahu s námi!

1.6. 2018

Představení pražského plánu mobility veřejnosti

Po téměř třech letech, kdy se práce na projektu P+ dostávají do závěrečné fáze, se veřejnosti představuje Plán udržitelné mobility Prahy a okolí na výstavě v pražském Centru architektury a městského plánování. 

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plánu bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu