Aktuality

4.10. 2017

Odborníci určili kritéria hodnocení projektů mobility

V úterý 3. října se konal další workshop odborníků k Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Tentokrát se věnoval nastavení hodnoticích kritérií. Těmi budou hodnoceny konkrétní projekty, návrhy a opatření, které dovedou hlavní město k efektivní a udržitelné mobilitě. 

22.9. 2017

Stánek Polaď Prahu navštívily stovky lidí

Davy lidí přišly v pátek oslavit mezinárodní Den bez aut, který byl vrcholem Evropského týdne mobility. Projekt Polaď Prahu u toho nesměl chybět. Stejně jako minulý rok, i letos jsme vítali návštěvníky u vlastního stánku, kde se mohli seznámit s vývojem plánu mobility, ale i zasoutěžit si o drobné ceny. 

19.9. 2017

Praha schválila významný dopravní dokument

Rada hlavního města Prahy schválila dokument Dopravní politika, který vznikl v rámci projektu Polaď Prahu a přináší koncepci dalšího dopravního rozvoje metropole i celé metropolitní oblasti na několik následujících let.

6.9. 2017

Den bez aut 2017 se blíží!

Pro fanoušky projektu Polaď Prahu jsme na letošní Den bez aut připravili elektromobil. Celá akce je vyvrcholením Evropského týdne mobility a letošní Den bez aut se ponese v duchu čisté, sdílené a inteligentní mobility. A u toho projekt Polaď Prahu samozřejmě nemůže chybět.  

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plánu bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu