Aktuality

18.8. 2017

Mimopražské plány udržitelné mobility

V uplynulých dnech média často informovala o úskalích, se kterými se potýkají jednotlivé radnice napříč Českou republikou při řešení tamních plánů udržitelné mobility. V Plzni je plán již schválen, přerovská radnice zatím zveřejnila návrh.

26.7. 2017

Tvůrci plánu mobility se inspirovali v Mnichově

Pracovní skupina projektu Polaď Prahu navštívila německý Mnichov. Praze se podobá velikostí, ale také významem hlavního města země, silnými regionálními vazbami a čilým turistickým ruchem. Oproti české metropoli je však v Mnichově mnohem rozvinutější cyklistická doprava.

15.6. 2017

Průzkum: Auto, nebo veřejná doprava?

Velmi vyrovnané výsledky mezi veřejnou a individuální dopravou přineslo reprezentativní šetření agentury Median připravované pro projekt Polaď Prahu. 3–5× týdně zvolí pro cestu do Prahy 16,9 % Středočechů veřejnou dopravu a 17,8 % Středočechů osobní automobil nebo motorku. 

7.6. 2017

Veřejnost i odborníci se shodují na budoucnosti pražské dopravy

Ze všech navrhovaných řešení pro budoucnost městské mobility zvítězil scénář „Praha efektivní“. Převahu zastánců našel jak mezi odborníky na dopravu, tak u nejširší veřejnosti. Shoda dokonce panuje i v názoru, že vítězný scénář bude doplněn dílčími prvky z varianty „Praha racionální“.

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plánu bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu