Aktuality

I 19.9. 2016

Národní třída zažije Den bez aut

Nenechte si ujít akci Den bez aut ve čtvrtek 22. září na Národní třídě. My tam samozřejmě nemůžeme chybět a máme pro vás připravený stánek Polaď Prahu, který naleznete hned před Národním divadlem. Navštívit nás můžete od osmi do osmi a po celý den vás bude provázet zajímavý ale i zábavný program. Na stánku si pohovoříte s naším dopravním expertem, který má pro návštěvníky připravené problémové mapy, v nichž jsou zanesené informace od občanů i odborníků o tom, co je v Praze v dopravě trápí. Kromě toho si můžete zasoutěžit v tipovacím kvízu nebo předvést své znalosti metra při sestavování stanic na slepé mapě. A nezapomněli jsme ani na nejmenší. Děti můžou pomocí kříd vyjádřit svůj pohled na to, jak si představují dopravu v Praze. Pro dopravní nadšence je nachystaný speciální kvíz. Ti nejlepší získají unikátní společenskou hru Zácpa, ale s prázdnou neodejde nakonec nikdo. Kromě bonbónů pro všechny si každý zvídavý návštěvník odnese minimálně nové poznatky z oblasti dopravy.              

I 31.8. 2016

Externí koordinátor dodá projektu mnohá pozitiva

Jednou z organizací podílející se na vytváření Plánu mobility pro Prahu a okolí je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Tato organizace je městským koncepčním pracovištěm, které se zabývá urbanismem, architekturou, dopravou, rozvojem města či zpracováním městských dat, informací a mapových podkladů. IPR vznikl transformací tehdejšího Útvaru rozvoje hl. m. Prahy v roce 2013 a má tak relativně dlouhou tradici. My Vám proto nyní přinášíme rozhovor s expertem IPR Václavem Novotným. „Veřejnost či experti mají často zúžený pohled pouze na svou problematiku a nechtějí slyšet problémy nebo argumenty ostatních,“ říká mimo jiné v rozhovoru.

 

I 11.8. 2016

Oblasti dopravy, které chcete změnit

Sběr připomínek je definitivně u konce a projekt Polaď Prahu se tak posouvá do další fáze. Nyní přichází na řadu vyhodnocování podnětů. Dohromady jste nám jich poslali 2866 a odborníci na dopravu je nyní pročítají a analyzují. Nejprve je roztřídí do větších tematických oblastí a potom je využijí v analytickém dokumentu. Ty podněty, které upozorňují na operativní, rychle řešitelné problémy, předají odpovědným institucím přímo. 

I 19.7. 2016

TSK je klíčovým partnerem projektu

Bez soustavné údržby komunikací a jejich příslušenství, ke kterému patří například dopravní značení, světelná signalizace, chodníky, mosty a mnoho dalších objektů by zcela jistě v kratší či delší době došlo nejprve k dopravnímu kolapsu a následně k úplnému ochromení života celého města. Od toho, aby se něco podobného nestalo, je tu Technická správa komunikací (TSK). S její aktivní účastí se v projektu Polaď Prahu počítalo již od samého počátku. TSK je jedním z hlavních pilířů pracovního týmu a my vám proto přinášíme rozhovor s Jiřím Zemanem, vedoucím oddělení modelování dopravy z TSK.

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plán bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu