Řídící rada

Řídící rada rozhoduje o všech důležitých krocích zpracovávaného Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Řídící rada je složena z politické reprezentace hl. m. Prahy, z ředitelů zapojených odborů Magistrátu hl. m. Prahy a z ředitelů zapojených pražských organizací a společností. Řídící radě přímo podléhá pracovní skupina.

Organizační struktura projektu

Členové Řídící rady

Petr Dolínek 

náměstek primátorky hlavního města Prahy pro dopravu a evropské fondy /předseda řídící rady/

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 

náměstkyně primátorky hlavního města Prahy pro finance a rozpočet

RNDr. Jana Plamínková

radní hlavního města Prahy pro infrastrukturu, technickou vybavenost, životní prostředí, územní rozvoj a územní plán

Ing. Tomáš Kaas

investiční ředitel, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Karel Prajer

ředitel Odboru strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Martin Vlk

ředitel Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy

Mgr. Ondřej Boháč

ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ing. et Ing. Petr Tomčík

ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy

Ing. Jiří Sládek

ředitel Úseku speciálních staveb Technické správy komunikací

Filip Humplík

zastupitel hlavního města Prahy

PhDr. Matěj Stropnický

zastupitel hlavního města Prahy

Ing. Pavel Šustr

ředitel Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy