Proces projektu, podrobný harmonogram

Tvorba Plánu udržitelné mobility je rozložena do 2,5 roku. Celý proces přípravy je rozdělen do 3 částí. Část analytická (analýza současné situace) by měla být ukončena na podzim 2016. Část přípravy scénářů (definování vize a stanovení cílů) se bude připravovat do ledna 2017 s tím, že v únoru 2017 by měla být formulovaná společná vize mobility.

Poslední část – návrhová (návrhy opatření) bude formulována do konce roku 2017. Po ukončení procesu SEA by měl být finální dokument předložen v září 2018 ke schválení do Rady a posléze Zastupitelstva hl. města Prahy. Po dobu přípravy dokumentu je plánováno několik workshopů s partnery a panelových diskuzí s veřejností.

Související usnesení RHMP

R-18605 K zahájení přípravy Plánu udržitelné mobility
R-19366 K průběhu přípravu Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace.
R-20516 K revokaci usnesení Rady HMP č. 2622 ze dne 27.10.2015 k průběhu přípravy Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace.
R-20501 K návrhu na výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku Projektového managementu Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace a k dalšímu postupu činností.
R-20841 K marketingové kampani na podporu přípravy Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace
R-21155 K uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb na plnění veřejné zakázky s názvem "Projektový management pro zpracování Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace" uzavřené dne 7. 3. 2016