Pracovní skupina

Pracovní skupina složená ze zástupců všech zapojených odborů Magistrátu hl. m. Prahy, pražských organizací a společností a také z Odboru dopravy Středočeského kraje podléhá Řídící radě. Spolupracuje s projektovým manažerem – firmou Mott MacDonald CZ.

Pracovní skupina je jádrem přípravy Plánu, má na starosti analýzu dat, přípravu návrhů a dokumentů i zpracování veškerých získaných podnětů. Koordinuje všechny akce spojené s participací, od workshopů s Partnery přes sběr dat a podnětů od veřejnosti až po organizaci panelových diskuzí a prezentačních akcí.

 

 

Organizační struktura projektu

Členové pracovní skupiny

Mgr. Jaroslav Mach 

Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Martin Havelka

Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Václav Novotný

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ing. Marek Zděradička

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ing. Vojtěch Novotný

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Bc. Václav Brejška

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Ing. Jiří Zeman

Technická správa komunikací, a. s.

Mgr. Michal Andelek

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.

Ing. David Dohnal

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.

Ing. Patrik Macho

Odbor dopravy Středočeského kraje

Mgr. Luděk Kudláček

Integrovaná doprava Středočeského kraje

Ing. Matěj Sobota

Integrovaná doprava Středočeského kraje

Ing. Daniel Šesták

Mott MacDonald CZ spol. s r.o.

Ing. Ondřej Kokeš

Mott MacDonald CZ spol. s r.o.

Ing. Michal Babič

Mott MacDonald CZ spol. s r.o.

Mgr. Zina Kaštovská

Operátor ICT a.s.

Mgr. Simona Kosíková Šulcová

Integra Consulting s.r.o.

Mgr. Martin Smutný

Integra Consulting s.r.o.