Participace

Udržitelná mobilita představuje změnu pohledu na dopravu, a proto je třeba hledat možnosti, jak jednotlivé druhy dopravy mohou naopak vzájemně efektivně spolupracovat. Dosáhnout konsenzu se dá pouze vzájemným dialogem v rámci participace, a to nejen mezi odborníky jednotlivých druhů dopravy, ale i s veřejností. Doprava má lidem pomáhat a ne lidi omezovat.

Workshopy, panelové diskuze i setkání s veřejností pořádáme, abychom shromáždili co nejvíce informací a podnětů ve všech fázích přípravy plánu, dokázali vyhodnotit jejich význam a soustředit se na směry nejvíce potřebné. Význam participace poznáme při hledání konsenzu o budoucím rozvoji dopravy v Praze a okolí, stejně jako u diskuzí o konkrétních návrzích opatření.

Různé úrovně zapojení odborné i širší veřejnosti nabízejí různé možnosti, jak se do přípravy Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí zapojit.

Workshopy s Partnery

Od subjektů působících v oblasti dopravy očekáváme přehled o problémech a příležitostech mobility v Praze, schopnost přinášet a obhájit své vlastní návrhy řešení, účastnit se debat u kulatých stolů a pracovat s podklady připravenými Pracovní skupinou. Typicky jde o odborné instituce, správce infrastruktury, dopravce, městské části a obce v okolí Prahy, akademickou sféru či zájmová sdružení. Dohromady utvářejí skupinu Partnerů Plánu mobility Prahy a okolí.

Zapojení Partnerů se odehrává formou workshopů ke třem etapám Plánu: analýze, scénářům i návrhu. V každém kroku Partneři využívají podklady a informace poskytnuté Pracovní skupinou ke společnému  rozhodování o prioritách, nejvhodnějších variantách i podobě konkrétních opatření. Široké spektrum odbornosti a praktických zkušeností Partnerů je pro přípravu Plánu zárukou vyváženosti a odpovědného rozhodování v důležitých milnících projektu. Koncensus dosažený Partnery je pro Pracovní skupinu i Řídící radu důležitým hlasem pro zpracování celého Plánu.

Kromě účasti na společných workshopech má každý z Partnerů možnost přinášet konkrétní návrhy řešení, které budou dále hodnoceny a rozvíjeny společně s náměty zpracovatelského týmu.

Zapojení veřejnosti

Občané i návštěvníci Prahy se mohou zapojit pomocí aplikace, kde mohou jednoduchým způsobem sdělit svoje osobní přepravní potřeby či objasnit potíže, kterým při přepravě do svého cíle čelí. Díky tomu se tým zpracovatelů snáze dozví, co příliš „neladí“ a kam je třeba napnout síly k nápravě.

V dalších etapách Plánu pak mohou sledovat, jak se s podněty pracuje ve scénářích, které naznačí různé možnosti směrování Prahy v oblasti mobility a s tím spojené výhody i nevýhody. K tomu bude možné se zapojit do sociologického průzkumu, který k uvedeným scénářům bude zjišťovat názorové spektrum mezi uživateli.

Průběžné výsledky Plánu mobility Prahy a okolí budou živě představovány formou panelových diskuzí s týmem zpracovatelů i nezávislými odborníky, výstav ve veřejném prostoru a prezentačních akcí. Aktuální informace o tom, jak vlastně ladění Prahy probíhá, najdete třeba sledováním aktualit nebo odebíráním newsletteru.

Chci poladit Prahu!