Organizační struktura projektu

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí pořizuje Magistrát hl. m. Prahy na základě usnesení Rady hl. m. Prahy z 21. července 2015. Je vypracováván ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. a Technickou správou komunikací hl.m. Prahy pod vedením externího projektového manažera – firmou Mott MacDonald CZ.

Do zpracování Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí se zapojuje několik týmů na různých úrovních.

Strategické směřování a řízení projektu má na starosti Řídící rada. Rozhoduje o všech důležitých krocích zpracovávaného Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, má 13 členů a vede ji radní pro dopravu a evropské fondy Petr Dolínek.

Zjistit více

Zpracování analýz, návrhů a řešení podnětů nese na svých bedrech Pracovní skupina. Je složená ze zástupců všech zapojených odborů Magistrátu hl. m. Prahy, pražských organizací a společností a také z Odboru dopravy Středočeského kraje.

Zjistit více

Plán je ve všech fázích konzultován se skupinou Partnerů z řad odborníků zapojených svou činností do oblasti mobility, ať už pracovně nebo zájmově. Zástupci Partnerů se účastní pravidelných workshopů, připravují vlastní návrhy a jsou tak spolutvůrci Plánu. Příležitost ovlivnění projektu má i široká veřejnost formou podávání vlastních podnětů a připomínek, účasti v průzkumech, zapojení do panelových diskuzí nebo návštěvou prezentačních akcí.

Zjistit více

Průběžné výstupy projednává Rada hl. m. Prahy, závěrečný dokument pak bude předložen také Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení.