Zpět na Aktuality

Žádný podnět neskončí v koši!

16. května 2016

Zaregistrovali jsme už první dotazy, které se týkají zasílání podnětů a harmonogramu tvorby Plánu udržitelné mobility. V rychlosti proto odpovídáme touto aktualitou. Žádný podnět, který nám pošlete přes aplikaci, nezapadne do koše. Počítáme s tím, že podnětů přijdou tisíce a jsme na to připraveni. Naši pracovníci všechny náměty zpracují, roztřídí a připraví z nich podklady, které se budu projednávat v dalších kolech projektu. Z části připomínky a podněty třídí sama aplikace, z části to bude ruční práce. Prosíme vás ale o pochopení, že vám nebudeme schopni individuálně odpovídat, to v množství připomínek, které od Pražanů a Středočechů dostaneme, není ani možné. Vše ale poctivě zpracujeme do dalších kol, protože podněty budou sloužit pro diskuse a setkání s odborníky a pro jejich další práci. Kromě veřejnosti se do projektu zapojují zástupci městských částí, významných přepravních firem, městských organizací, Středočeského kraje, měst kolem Prahy, ale také občanských sdružení.

 

V další fázi projektu se zapojí veřejnost ještě několikrát, ať už formou panelových diskusí s odborníky při hledání společné vize pro mobilitu nebo podněty ke konkrétním návrhům opatření. Termíny a výzvu k zapojení zveřejníme vždy na těchto stránkách. Pokud chcete do ladění Prahy aktivně vstupovat, určitě sledujte náš web, včas se dozvíte více.

Tvorba Plánu udržitelné mobility je rozložena do 2,5 roku. Úkolem první části, která právě teď startuje, je vytvořit co nejdetailnější analýzu současné situace. Ta bude hotova na podzim letošního roku. Na ní naváže příprava scénářů, které definují vize a cíle dopravních změn v Praze (podzim 2016 – jaro 2017). V průběhu příštího roku vzniknou návrhy konkrétních opatření, které budou konkrétněji zformulovány ve výsledném Plánu mobility na konci roku 2017.

V roce 2018 bude proces tvorby Plánu udržitelné mobility završen získáním stanoviska k procesu posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. SEA) a předložením Radě hlavního města Prahy a zastupitelům k závěrečnému schválení.