Zpět na Aktuality

Začátkem dubna se konala evropská konference k plánům udržitelné městské mobility

13. května 2016

Ve dnech 12. – 13. dubna 2016 se konala v Německých Brémách v pořadí již třetí konference k plánům udržitelné mobility. Konference se účastnili delegáti z celého světa, i když nejvíce jich bylo samozřejmě z Evropy, delegáti z České republiky byly samozřejmě také u toho! Hlavní téma bylo plánování efektivního města a v tomto duchu se ubíraly také prezentace jednotlivých přednášejících, které probíhaly paralelně. Přednášky byly zaměřeny jak na příklady z měst Evropy, tak na trendy v oblasti mobility, které je vhodné při plánování mobility uplatňovat, jako je například tzv. sdílená mobilita (bikesharing, carsharing, carpooling atd.), elektromobilita nebo optimalizace citylogistiky. Jedna z přednášek se zaměřila na plán udržitelné mobility města Brémy, který je velmi dobrým příkladem tohoto dokumentu, je možné jej nalézt samozřejmě i na internetu v anglickém jazyce. Hlavní přednášky a diskuze moderoval Siegfried Rupprecht, jehož jméno je spjato s tvorbou zásadního dokumentu pro plány mobility - Metodiky pro tvorbu a uplatňování plánů udržitelné městské mobility. Součástí konference byly také odborné exkurze do logistického areálu či projížďky na jízdních kolech nebo jízda elektrobusem. Doufáme, že v následujících letech bude i Praha prezentovat na podobných konferencích úspěchy se svým plánem udržitelné mobility Prahy a okolí.

prezentace z konference