Zpět na Aktuality

P+ inicioval vznik studie pro alternativní pohony

16. července 2019

Z analýzy Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí vyplynulo, že Praha nutně potřebuje strategii pro alternativní pohony. Ne všude v metropoli je čisté ovzduší a další rozvoj elektromobility opravdu klepe na dveře.

Automobilky se téměř předhánějí, která představí dostupnější elektromobil s delším dojezdem, a tak by se mohlo lehce stát, že řidiči zkrátka nebudou mít kde nabíjet. Alternativní pohony, tedy elektřina či případně třeba stlačený zemní plyn (CNG), se již dnes využívají v tzv. city logistice města. Tedy v zásobování zbožím a službami nebo při svozu odpadu. Je však nezbytné v tomto trendu dále pokračovat a nastavit jednotné podmínky. Právě proto vzniká na základě doporučení Plánu udržitelné mobility Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030. Částečně také s pomocí mezinárodního programu InnovaSUMP, který slouží ke zlepšování politik nízkouhlíkového hospodářství.

Strategie začala vznikat přibližně v polovině roku 2018 a Radou hlavního města Prahy by měla být schválena koncem tohoto roku. Odbor dopravy, který má strategii na starosti, zvolil osvědčený postup vypracování strategie odborníky z magistrátu a městských institucí, jako je IPR, ROPID, TSK, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Operátor ICT nebo Technologie hlavního města Prahy, s řízením externím projektovým manažerem. Na jednotlivých fázích strategie navíc participují klíčoví aktéři workshopů. Úvodního workshopu se zúčastnilo přes 30 odborníků z veřejné i soukromé sféry a druhý se chystá na přelom léta a podzimu 2019. Strategie bude obsahovat základní principy podpory různých druhů alternativních pohonů ze strany hlavního města Prahy a jeho organizací a společností. O dalším postupu vás budeme na stránkách Polaď Prahu informovat.